آینه

چشم‌انداز زندگی، آینه‌ی اهداف

چشم‌انداز یا همان Vision برای زندگی، افقی از خواسته‌های ماست که تمامی تلاش‌ها و اعمال و رفتار ما باید به سمت چشم‌انداز ما سوق داشته باشد تا به آن دست یابیم و در واقع همان اهداف بلند مدت ماست که می‌تواند سمت و سوی زندگی هر فردی را مشخص کند.