سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنان اشو به مریدانش در بیش از ششصد کتاب منتشر و به بیش از سی زبان ترجمه شده است.اشو در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰ (۲۹ دی ۱۳۶۸) کالبد خاکی اش را ترک گفت اما مرکز او در هندوستان هم چنان بزرگترین مرکز رشد روحی در دنیاست.

سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنانی بسیار زیبا از اُشو! سخنان اشو به مریدانش در بیش از ششصد کتاب منتشر و به بیش از سی زبان ترجمه شده است. اشو در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰ (۲۹ دی ۱۳۶۸) کالبد خاکی اش را ترک گفت اما مرکز او در هندوستان هم چنان بزرگترین مرکز رشد روحی در دنیاست. در زیر جملات زیبایی […]