امام رضا

غلامحسین رفائی زوارزاده

در بهار ۱۲۹۵، کودکی در بالا خیا بان مشهد، نزدیک میدان شهدای کنونی، کوچه پشت مسجد حوض لقمان به دنیا آمد، که بعدها زندگی سخت و پر مخاطره ای در انتظارش بود.
عشق و علاقه پدر و مادرش، به امام حسین (ع) باعث شد نا مش را (غلامحسین) بگذارند، تا همیشه مثل او حقگو و حق طلب، و تابع هیچ ظلم و ستمی نباشد و فرزندانش را هم همان گونه تربیت کند.
حاجی زوار (پدر غلامحسین) تاجری به نام بود در بالا خیابان مشهد، تجارتخا نه ای داشت وکاروانسرایی، با سواد بود و ملا.

مشهد مقدس

مشهد الرضا مشهد مرکز استان خراسان رضوی است. محتویات ۱ موقعیت جغرافیایی و طبیعی ۲...

خراسان رضوی

محتویات معرفیوجه تسمیه نام و پیشینه دامداری و کشاورزی معادن و صنایعجاذبه های دیدنی (طبیعی...

بیمارستان امام رضا

شناسنامه بیمارستان امام رضا (ع)
سال تاسیس : ۱۳۱۳ هجری شمسی
مساحت : ۲۸۵۰۰ مترمربع
تعداد تخت : ۹۱۸ تخت
آدرس : ایران، مشهد، میدان امام رضا (ع)

There are no products