سیمای پیامبران در سینما

 سیمای پیامبران در سینما Face of Prophets in Cinema به کوشش: مجید سیف‌العلمایی با همکاری ملیحه خاکنه صفحه‌آرا: مهین نجاتی‌پور ویراستار: مریم شریعتی طرّاح تصاویر: آگاه گراف طرّاح جلد: رضا صفری مدیر اجرایی: مهندس فرید سیف‌العلمایی چاپ: نیکو نوبت چاپ: اول، بهار ۱۳۹۱ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه قیمت: ۳۵۰۰ تومان ناشر: آرمان خرد، با حمایت www.AgahFilm.ir […]