بازیگری

بازیگری در پسزمینه

بازیگری در پس‌زمینه

معرفی وبینار اختصاصی برای اعضا و فراگیران گروه کارگردانی فیلم بازیگری همین است؟ به‌معنای بازیگری در پسزمینه، شرکت در یک نقش یا وظیفه‌ای است که معمولاً در پشت صحنه‌های یک رویداد یا فعالیت انجام می‌شود. این نوع بازیگری ممکن است شامل انجام وظایف مدیریتی، سازماندهی، تدارکات، نظارت و یا هر نقش دیگری که برای اجرای……

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.

بازیگری

بازیگری (Acting) ایفای نقش شخصیتی در فیلم ، از خلال کنش ها و واکنش ها...

رستگاری در شاوشنگ

از فیلمی که تنها فضای زندان را به تصویر بکشد نمی توان انتظار داشت چنان تاثیری بر بیننده بگذارد که خود را هم در آن فضا احساس کند. اما رستگاری شاوشنگ توانسته این تاثیر را به بیننده القا کند.

حسن حامد

  زنده یاد حسن حامد بازیگر و کارگردان تئاتر مدفن در باغ اول خواجه ربیع...
  • 1
  • 2