شما چه فکر می‌کنید؟

اگر شخصی نداند چگونه در موقع لزوم به طور جدی حقیقت را بپیچاند نمی‌تواند یک کارآفرین شود.
یکی از مدیران باتجربه اخیرا به من گفت که اگر شخصی نداند چگونه در موقع لزوم به طور جدی حقیقت را بپیچاند نمی‌تواند یک کارآفرین شود.

ششمین جشنواره فیلم فجر مشهد

کتاب ششمین جشنواره فیلم فجر مشهد منتشر شد کتاب ششمین جشنواره فیلم فجر در مشهد منتشر شد. این کتاب که به رویداد های ششمین جشنواره فیلم فجر- که هم زمان با بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر تهران برگزار شد- می پردازد در فصل های مختلفی چون: مباحث تئوریک، برداشت بلند، برداشت کوتاه، نقد فیلم، […]