یازده ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﻼیی ﻣﺪﻳﺮیت ﺯﻣﺎﻥ

درود بر شما کاربر نازنین! چنانچه تمایل به همکاری دارید، می توانید متن زیر را خوانش کرده و برای ما ایمیل کنید تا صدای شما را به نام خودتان در همین صفحه قرار دهیم. یازده ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﻼیی ﻣﺪﻳﺮیت ﺯﻣﺎن ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ‌ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ‌ﺗﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ؟ ﺁﻳﺎ […]