سید امیر شهاب رضویان: احساسم از زمان و از لحظه را تبدیل به فیلم می‌کنم

کانون تحلیل‌گران سینما نود و دومین نشست نمایش و تحلیل فیلم سفر مردان خاکستری قسمت اول: احساسم از زمان و از لحظه را تبدیل به فیلم می کنم سید امیر شهاب رضویان: احساسم از زمان و از لحظه را تبدیل به فیلم می‌کنم ابوالفضل عطار: با درود فراوان به همه‌ی دوستداران هنر و سینما و […]