جان اساراف

جان اساراف Assaraf – John سرمایه‌گذار و کارشناس مالی (متخصص ثروت‌اندوزی). در راز، جان، داستان این‌که چه‌طور رؤیای خانه‌اش به حقیقت پیوسته را بازگو می‌کند. جان همه‌ی علوم و ادیان اصلی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به عقیده‌ی او همه‌ی آن‌ها در یک عبارت خلاصه می‌شوند که: ما شایستگی جذب و دریافت […]