کارگاه بازیگری با رضا رضاپور

من حدود ۵۰ سال است که در رادیوی خراسان مشغول هستم. سه ساختمان عوض شده و من هم‌چنان در رادیو بوده‌ام. بیشتر کارگردانی و نویسندگی و بازیگری برنامه‌ها را دارم. در رادیو فقط صداست و در تلویزیون هم چهره است و هم صدا و ذوق و هنر هم هست. ما معمولا براساس محوری که به […]

علی اصغر مذهب یوسفی

بنیاد دانش آموختگان تئاتر زادهٔسفر به دیگر سو مدفن ۵ آذر ۱۳۲۷ مشهد، ایران۶ صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ بهشت رضا – قطعه هنرمندان ملّیت ایرانی حوزه فعالیت تئاتر رشته نویسنده و کارگردان تئاتر فرزندان نیما مذهب یوسفی، صدرا مذهب یوسفی و سینا مذهب یوسفی تحصیلات ابتدایی را در “دبستان غفاری” و […]