رضا جوان

کودکی؛ در کوچه‌گردی‌ها و جستن تعزیه‌گردان‌ها و معرکه‌گران و خیمه‌شب‌بازان

نوجوانی؛ مرکز آموزش تئاتر خراسان ۴۹-۱۳۴۸ زیرنظر استاد دکتر “محمدعلی لطفی‌مقدم” و آشنایی با مردان و زنان بزرگ تئاتر.

فارغ‌التحصیل از دانشکده‌ی زندگی و تحقیق در فرهنگ ترکمن. انتشار کتاب “ایلرمان”

فارغ‌التحصیل دوره‌ی فشرده‌ی دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک؛ بازیگری، کارگردانی و ادبیات نمایشی زیرنظر دکتر “رکن‌الدین خسروی”.

شروع فعالیت: ۱۳۴۹ فارغ‌التحصیل دومین دوره مرکز آموزش تئاتر خراسان

رویایی به رنگ تابستان

رمان “رویایی به رنگ تابستان” رضا جوان چاپ اول: مشهد ۱۳۸۹ پیش کش به زنده یاد حسن حامد برای شکوه رقص دل انگیز نمایش … زندگانی فردا به رسم یا بماند برای مجید سیف العلمایی که سرود و شادیش بازی و عشق و ترانه و تصویر است. با احترام رضا جوان ۳۱ اردیبهشت ۸۹