زیبا

جملات مهم از آلبرت انیشتن

جملات مهم از “آلبرت انیشتن” Albert Einstein

آلبرت انیشتن: از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول «نظریه نسبیت» بالا رفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم.

به‌طرف خطرناک شدن پیش می‌رود: بعد از ظهر سگی (بعدازظهر نحس)

نکته‌‌ی بارز در “بعد از ظهر سگی” در مورد زنی است که تحویلدار بانک است و توسط دو سارق بانک مسلح و عصبانی به گروگان گرفته شده تنها کسی که شانس بسیار خوبی در وسط خیابان برای فرار او مهیا می‌شود اما او برمی‌گردد به داخل بانک و با غرور می‌گوید:‌”جای من پهلوی بقیه‌ی همکارانم است”. در واقع او از شرایط پیش آمده لذت می‌برد و دوست دارد در میدان دید تلویزیون باشد.

سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنانی بسیار زیبا از اُشو!

سخنان اشو به مریدانش در بیش از ششصد کتاب منتشر و به بیش از سی زبان ترجمه شده است.اشو در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰ (۲۹ دی ۱۳۶۸) کالبد خاکی اش را ترک گفت اما مرکز او در هندوستان هم چنان بزرگترین مرکز رشد روحی در دنیاست.

There are no products