علی اصغر مذهب یوسفی

اویگن برتولت فریدریش برشت

اویگن برتولت فریدریش برشت (به آلمانی: Eugen Berthold Friedrich Brecht) (زاده ۱۰ فوریه ۱۸۹۸ – درگذشته ۱۴ اوت ۱۹۵۶)، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی با گرایش های سوسیالیستی و کمونیستی بود.

سامانه مجازی استاد در هفتمین روز عروجش

مدیر “مربی و مشاور شخصی”، مجید سیف العلمایی گفت: به همین مناسبت و در هفتمین روز عروج معلم فرزانه صحنه ی ادب و نمایشی، سامانه مجازی استاد “علی اصغر مذهب یوسفی” راه اندازی شد:

www.mozahheb.ir

علی اصغر مذهب یوسفی

بنیاد دانش آموختگان تئاتر زادهٔسفر به دیگر سو مدفن ۵ آذر ۱۳۲۷ مشهد، ایران۶ صبح...
There are no products