دکتر فرهنگ هلاکویی

اختلال شخصیتی یا شخصیت ناسالم/ – افسردگی/ – اگر جوان بودم/ – برنامه رازها و نیازها/ – تعلیم و تربیت کودک تولد تا ۳ سالگی/ – تعلیم و تربیت کودک ۳ تا ۷ سالگی/ – تعلیم و تربیت کودک ۷ تا ۱۳ سالگی/ – تعلیم و تربیت کودک ۱۳ تا ۱۹ سالگی/ – تیپ های […]

نقد فیلم راز

اگر شما فکر بکنید که خیابون شلوغه ، در حالی که ممکنه سه بعد از نصف شب باشه ، که معمولاً خلوت ِ، خیابون شلوغ میشه! یعنی جهان خلقت یا Universe یه مقدار اتومبیل میریزه جلو شما، بخاطر شماv. واگر فکر بکنید که خیابون خلوتِv، در حالی که وقتی است که اتومبیل ها بیست برابر میشه و همیشه راه بندان ِ، اون روز که شما این فکر رو کردید راه باز میشه میره! من میخوام بدونم کی تا بحال تجربه کرده در وقت شلوغی تصورش راه رو باز کرده؟

در مورد اهدافتان حرف نزنید!

➰➰ تحقیقات علمی ⚠️⚠️ در مورد اهدافتان حرف نزنید! ➰ تصور کنید که درکافه اى کنار دوستانتان مشغول صحبت کردن درباره مسائل کارى و زندگیتان هستید ➰ هرکدام مشتاقانه درباره موفقیت ها و دستاوردهایتان در زندگى صحبت میکنید. ➰ وقتى نوبت به شما میرسد ، ناخودآگاه تصمیم میگیرید درمورد رویاها و اهدافتان و برنامه هایى […]