ماهی بزرگ

کانون تحلیل‌گران سینما

کانون تحلیل‌گران سینماThe Cinematic Analysts Centerکانون تحلیل‌گران سینما وابسته به آگاه فیلم با هدف سینما برای همه فعالیت...

منصور واحدی

[caption id="attachment_11366" align="aligncenter" width="150"] منصور واحدی[/caption] معرفی: منصور واحدی متولد ۱۳۲۳ شهرستان شاهرود هستم. لیسانس...

کانون ۴۵: ماهی بزرگ Big Fish / رؤیا یا واقعیت dream or reality

ماهی بزرگ
Big Fish
رؤیا یا واقعیت

از دیدگاه پسرش زندگی ادوارد بلوم به سرآمده است و او در سال‌های قبل از تولد پسرش ماجراجویی‌های حیرت‌آوری داشته و با افراد جالب و فراموش نشدنی برخورد داشته است و در سال‌های بعد از تولد پسرش داستان‌های تکراری را بارها و بارها برای او تعریف کرده است.