نمایش

تیزر «تومار» - تله تئاتر

تیزر «تومار» – تله تئاتر

تیزر «تومار» - تله تئاتربه‌زودی ازشبکۀ سیما…✅مؤسسۀ سیمرغ تقدیم‌می‌کند:تله‌تآتر تومار…✅نویسندگان:راضیه ایرانیشاپور ترکمنی‌سرابی✅تهیه‌کننده:محسن وکیلی‌اسفندیاری✅کارگردان هنری:شاپور ترکمنی‌سرابی✅کارگردان‌تلویزیونی:حسن...

صحنه (چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟) «مدت ۰۴:۰۸»

معرفی: چرا صحنه هایی را نشان می دهیم؟ «مدت ۰۱:۰۰»صحنه (چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟) «مدت ۰۴:۰۸»چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟سکانس Sequenceصحنه Sceneنما plan – shotزمان مداوممکان واحد

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.

There are no products