نگارش

تصمیم جدی بگیر

تصمیم جدی بگیر

«تصمیم جدی بگیر»Make a serious decisionکار درست را با تمرین، تکرار و تمرکز به عادت تبدیل کن!با انضباط تصمیم جدی بگیر که با تمرکز، تمرین و تکرار کار درست را درست انجام دهی! «تصمیم جدی بگیر»«مدت ۰۱:۲۰»به روایتِ مجید سیف‌العلماییمربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازیاز سیف دات آی آر(دانشنامۀ آنلاین مطالعات سینمایی)https://sayf.ir/رکورد: هنر اگر چه……

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.