هدایت

توانگران چگونه می‌اندیشند؟

خلاصه کتاب
توانگران چگونه می‌اندیشند
How to Think Like a Millionaire:
Ten of the Richest Men in the World and the Secrets of Their Suc-cess
چگونه شبیه یک میلیونر فکر کنیم:
رازهای موفقیت ده مرد ثروتمند در دنیا
توانگران چگونه می‌اندیشند؟
نویسنده: چالرز البرت بویسانت
مترجم: محمدرضا ال یاسین

کایزن چیست؟

کایزن چیست؟
آشنایی تعاونی‌ها با مفاهیم مرتبط با کیفیت و بهره‌وری و استفاده از آن در اداره واحدهای تولیدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش موثری در ارتقاء جایگاه و عملکرد آنها در عرصه های رقابت داخلی وخارجی داشته باشددر این مبحث نگاهی به سیستم مدیریتی کایزن داریم که استفاده از آن نقش اثرگذاری در بهبود فعالیتهای تعاونیها بالاخص در واحدهای تولیدی خواهد داشت.