موشی که غرید: پیتر سلرز و کمدی بریتانیایی

پیتر سلرز در سال ۱۹۲۵ در همپشایر انگلستان متولد شد. از نمایش‌های وودویل به تئاتر حرفه‌ای و معتبر اندن رسید. در همان زمان بازیگری را در تلویزیون نیز تجربه کرد. از ۱۹۵۱ بازی در سینما را آغاز نمود. نخستین درخشش او در کمدی سیاه الکساندر مکندریک، «پیرزن‌کش‌ها» بود. جایی که در کنار گینس در غالب […]