Big Fish

کانون ۴۵: ماهی بزرگ Big Fish / رؤیا یا واقعیت dream or reality

ماهی بزرگ
Big Fish
رؤیا یا واقعیت

از دیدگاه پسرش زندگی ادوارد بلوم به سرآمده است و او در سال‌های قبل از تولد پسرش ماجراجویی‌های حیرت‌آوری داشته و با افراد جالب و فراموش نشدنی برخورد داشته است و در سال‌های بعد از تولد پسرش داستان‌های تکراری را بارها و بارها برای او تعریف کرده است.