بلاگ

خسرو سینایی

با “خسرو سینایی”
خسرو سینایی – متولد ۱۳۱۹
فراگیری معماری و موسیقی در وین و همان جا سینما تحصیل می‏کند. ۱۳۴۶ به ایران باز می‏ گردد.
آثار مستندی آفرید که محور اساسی آن‏ها انسان و مسائل اوست.

راجع به “ال سید” اثر “آنتونی مان”

مجید سیف العلمایی: راجع به ال سید El Cid و کارگردانش آنتونی مان

هوالحق
“ال سید”
El Cid

فیلم ال سید در روز یکشنبه مورخه ۲/۹/۱۳۷۶ در جمع آقایان و خانم های دوره ى تکمیلی فیلم نامه نویسی دیده و یادداشت های فوق همزمان قلمی شد.

و پس از تکمیل مطالب ، در جلسه بعد، بیان کردید.

مردی شبیه باران موضوع ندارد.

مردی شبیه باران
سعید سهیلی

انسان و ارتباط
انسان نیازمند ارتباط است.
هنرمند با هنرش قصد ایجاد ارتباط با مخاطب دارد.