مقاله – یادداشت

میزانسن

میزانسن Blocking برای یک نفر در گفتگوی دونفره اصل مثلث منبع کار کارگردان یافتن راه...

شکل فیلم نامه

شکل فیلم نامه هر فیلم نامه شامل دو بخش است : • شناسنامه فیلم نامه...

خ‍ل‍ق‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار

‏عنوان و نام پدیدآور : خ‍ل‍ق‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ل‍ی‍ن‍دا س‍ی‍گ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ اک‍ب‍ری‌

ماه امرداد

فردا یک امرداد است که به غلط مرداد تلفظ می کنند.

این کلمه در اوستا و فارسی میانه ، ” امرتات Ameratat ” و در فارسی نو امرداد است.

از سه بخش تشکیل شده: اَ حرف نفی است. مره تا در معنی مرگ و مردنی و at پسوند است و بر روی هم در معنای جاودانگی، بی مرگی و آسیب ناپذیری است.

پادکست_Podcast

فطرت

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند:فطرت متن و اجرا: مریم شریعتیازشما هستیمبامربی و مشاور فیلم‌سازیدرwww.tv2s.ir"افطار" و "فطر" و "فطرت"...