شرح احوال

به یاد “محسن بدیع”

درگذشت محسن بدیع٫ ۱۳۶۸٫۰۵٫۱۲ پیشگام صنعت لابراتور فیلم در ایران. ۱۳۶۸-۱۲۸۷ محسن بدیع به یاد...

خسرو سینایی

با “خسرو سینایی”
خسرو سینایی – متولد ۱۳۱۹
فراگیری معماری و موسیقی در وین و همان جا سینما تحصیل می‏کند. ۱۳۴۶ به ایران باز می‏ گردد.
آثار مستندی آفرید که محور اساسی آن‏ها انسان و مسائل اوست.