تی وی توس

پادکست_Podcast

زندگی به سبک شهریور

زندگی به سبک شهریور «تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند: زندگی به سبک شهریور  متن و اجرا: مریم...
پادکست_Podcast

سلمک

سَلمَک‌

یک گوشه‌ای هست به‌نام سَلمَک‌…
یک جایی بین پرده‌ی چهارم و پنجم دستگاه شور.
وقتی می‌خواهی از شوربیفتی تویِ دشتی.
آن‌جا؛
درست همان لحظه،
یک مکث می‌کنی؛
یک توقف چند ثانیه‌ای بین دو پرده.
یک لحظه آواز را به جای آن‌که رها کنی توی هوا،
نگه میداری توی گلو.
می‌پیچانی،
مکث می‌کنی،
خسیس می‌شوی توی خرج کردنش.
چرا؟

پادکست_Podcast

دلم هوای تو کرده است!

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند:دلم هوای تو کرده است! متن و اجرا: مریم شریعتی1394-10-11ازشما هستیمبامربی و مشاور فیلم‌سازیدرwww.tv2s.ir...
پادکست_Podcast

حیدر یغما

نود و دومین سال تولد یغمااز خراسون، دانشنامه خراسان بزرگ حیدر یغمای نیشابوریزادهٔ۲۰ دی ماه ۱۳۰۲درگذشت۲...
پادکست_Podcast

فطرت

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند:فطرت متن و اجرا: مریم شریعتیازشما هستیمبامربی و مشاور فیلم‌سازیدرwww.tv2s.ir"افطار" و "فطر" و "فطرت"...
پادکست_Podcast

فاصله

«تی‌وی توس»  تقدیم می‌کند:فاصله متن و اجرا: مریم شریعتیازشما هستیمبامربی و مشاور فیلم‌سازیدرwww.tv2s.irپنج حرف بیشتر نیست این ...