عادت

همه‌چی به “عادت” برمی‌گرده کار درست را با تمرین، تکرار و تمرکز به عادت تبدیل کن! با نظم و انضباط شخصی، تصمیم جدی بگیرید که با تمرین، تکرار و تمرکز کار درست را، درست انجام دهید! و به اتمام برسانید! و تا به پایان نرساندید، دست از کار نکشید! و این روش را به عادت […]

تصمیم جدی بگیر

تصمیم جدی بگیرMake a serious decisionکار درست را با تمرین، تکرار و تمرکز به عادت تبدیل کن!با انضباط تصمیم جدی بگیر که با تمرکز، تمرین و تکرار کار درست را درست انجام دهی!مجید سیف‌العلمایی مربی و مشاور فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم‌سازی از سیف دات آی آر www.sayf.ir

جدایی نادر از سیمین

جدایی فیلمی است که در آن شخصیت های اصلی فیلم می کوشند با وجود محدودیت های دینی، زندگی خوبی برای خود دست و پا کنند، و همین محدودیت های دینی آنها را به تضاد و به نزد قاضی و صحنه ی قضاوت می کشاند، چرا که احساسات بشری همانند مذهب، قانون مدونی ندارد.

لوئیز ال. هی

در هیجده ماهگی پدر و مادرش از هم جدا شدند. کودکی او درمشقت گذشت. او پس از سختی‌های فراوان به عنوان یک مانکن استخدام شد وبا مردی انگلیسی و محترم ازدواج کرد اما شوهرش پس از چهارده سال زندگی به خاطر زنیدیگر او را ترک کرد. او تصمیم گرفت راهی دیگر را در زندگی‌اش انتخاب کند. او تا می‌توانست درباره‌ی علوم مابعدالطبیعه و شفا خواند و سه سال بعد توانست مقام درمانگرمجاز کلیسا را به‌دست آورد. سپس تمرینات مراقبه را آغاز کرد و به مدت شش ماه بهدانشگاه بین‌المللی ماهاریشی در فیلدفیر در ایالت آیوا رفت.

کارآفرینی

کارآفرینی
به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.