کایزن چیست؟

کایزن چیست؟
آشنایی تعاونی‌ها با مفاهیم مرتبط با کیفیت و بهره‌وری و استفاده از آن در اداره واحدهای تولیدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش موثری در ارتقاء جایگاه و عملکرد آنها در عرصه های رقابت داخلی وخارجی داشته باشددر این مبحث نگاهی به سیستم مدیریتی کایزن داریم که استفاده از آن نقش اثرگذاری در بهبود فعالیتهای تعاونیها بالاخص در واحدهای تولیدی خواهد داشت.

تئاتر شهرستان را از نظر دور نگه ندارید

رضا صابری: تئاتر شهرستان را از نظر دور نگه ندارید از پیام‌های هنرمندان ایرانی به جشنواره بیست و سوم تئاتر فجر سلام و صد سلام من به نمایش‌گران اندیشه‌ورز، به تماشگران مراسم جادویی نمایش، به سیاست‌گزاران، خردمندان و خادمان خسته‌نفس، به منتقدان جوینده، به زنان و مردان غیرتمندی که تماشاخانه‌ها – نشانه‌های نمایشی کشور ارجمند […]