منصور واحدی: “عروج” مظهر ایثار و ایستادگی خالی

۱- “عروج” فیلمی است زیبا و تاثیرگذار که از یک کارگردانی هوشمندانه برخوردار است. ۲- مضمون فیلم “عروج” تازه نیست بر پایه‌ی مسائل اخلاقی، دینی و انسانی فیلم‌های زیادی ساخته شده‌اند، اما آن‌چه فیلم را متمایز می‌کند پرداخت سینمایی آن است، همراه با فیلم‌برداری زیبایی که گاه به فیلم‌های مستند نزدیک می‌شود. ۳- فیلم در […]