صحنه

صحنه (چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟) «مدت ۰۴:۰۸»

معرفی: چرا صحنه هایی را نشان می دهیم؟ «مدت ۰۱:۰۰»صحنه (چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟) «مدت ۰۴:۰۸»چرا صحنه‌هایی را نشان می‌دهیم؟سکانس Sequenceصحنه Sceneنما plan – shotزمان مداوممکان واحد

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.

صحنه در فیلم‌نامه و سینما «مدت ۰۱:۱۱»

صحنه در فیلم‌نامه و سینما «مدت ۰۱:۱۱»مشخصه‌های صحنه در فیلم نامه و سینمامکان فیلم برداری را محل (Location) گویند. در یک صحنه (Scene) به فضای حاکم بر آن، بازی بازیگر در صحنه، دیالوگ ها و اتفاقاتی که در آن مکان صورت می گیرد پرداخته می شود. صحنه (Scene) از یک یا چند نما – فرانسه:…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت الماسی را خریداری کنید.

هفت

هوای شهر همیشه بارانی است. سامرست که کاراگاه کارکشته ای است، کلاه و بارانی به تن دارد. میلز، کاراگاه جوانی که به تازگی به این منطقه منتقل شده است، بدون کلاه در هوای بارانی قدم می زند؛ گویی که همیشه مثل اکنون جوان خواهد بود. در اولین روزِ همکاریشان، سامرست و میلز پرونده ی قتل مرد فربه ای را بررسی می کنند که جسدش با صورت درون ظرفِ پاستا افتاده است. در بازدیدهای بعد، درون آپارتمانِ به هم ریخته و کثیف، آنها متوجه قفسه ای می شوند که تعداد زیادی سس گوجه فرنگی در آن است. عجیب است که حتی مردی به آن چاقی نیز این همه سس گوجه فرنگی خریده باشد.

بچه های آسمان

فیلم ساخته ی ایران است. ابتدا فکر می کنید که کودکان علاقه ای به چنین فیلمی نشان نخواهند داد. فیلم زیرنویس دارد، یعنی کودکان باید زیرنویس ها را بخوانند، اما زیرنویس ها ساده و در حدی هستند که یک کودک ۹ – ۸ ساله بتواند به راحتی آن ها را بخواند و حتی برای دیگران هم بازگو کند و شاید کاملترین روش برای معرفی زیرنویس باشد. موضوع فیلم کاملاً مشخص است، کنجکاوی و تردید همه ی بچه ها رو شگفت زده می کند و فیلم هم درست به همین موضوع پرداخته است.

  • 1
  • 2