جدایی نادر از سیمین

جدایی فیلمی است که در آن شخصیت های اصلی فیلم می کوشند با وجود محدودیت های دینی، زندگی خوبی برای خود دست و پا کنند، و همین محدودیت های دینی آنها را به تضاد و به نزد قاضی و صحنه ی قضاوت می کشاند، چرا که احساسات بشری همانند مذهب، قانون مدونی ندارد.

قدرت یک زن در رابطه

قدرت یک زن در رابطه

The power of a woman in a relationship

مطالعات نشان داده است که سلامتِ عزیزانِ یک زن به طورِ مستقیم با سلامتِ خودِ زن ارتباط دارد.

تکنیک های عالی برای تقویت صحبت کردن

درود بر شما کاربر نازنین! چنانچه تمایل به همکاری دارید، می توانید متن زیر از مجموعه «فن بیان» را خوانش کرده و برای ما ایمیل کنید تا صدای شما را به نام خودتان در همین صفحه قرار دهیم. تکنیک های عالی برای تقویت صحبت کردن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ […]