نخستین نمایشگاه انفرادی شرمین نصیری در مشهد : بازیگر – بهت – زندگی

«بازیگر، بُهت ! زندگی» عنوان نخستین نمایشگاه انفرادی شرمین نصیری در مشهد است. به گزارش پایگاه عکاسی زوم نیوز ، شرمین نصیری متولد بهمن ماه ۱۳۶۱ و دارای مدارک کاردانی عکاسی و کارشناسی گرافیک از دانشگاه مشهد است. گرایش اصلی او در عکاسی، فتوژورنالیسم است اما در این نمایشگاه ترکیبی از تنوع آثارش را به […]