نکته

۷۰ نکته برای موفقیت در کسب و کار و بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی مهمترین بخش کسب و کارهای اینترنتی است و برای موفقیت در این گونه کسب و کارها باید توجه زیادی به آن داشت.
بازاریابی الکترونیکی مهمترین بخش کسب و کارهای اینترنتی است و برای موفقیت در این گونه کسب و کارها باید توجه زیادی به آن داشت. در این مقاله به‌صورت خلاصه ۷۰ نکته مهم برای موفقیت در بازاریابی الکترونیکی بیان شده است. پس از خواندن هر یک از این نکات کمی تأمل کنید! چه ایده‌هایی به ذهن شما می‌رسد؟