واقعیت

شما چه فکر می‌کنید؟

اگر شخصی نداند چگونه در موقع لزوم به طور جدی حقیقت را بپیچاند نمی‌تواند یک کارآفرین شود.
یکی از مدیران باتجربه اخیرا به من گفت که اگر شخصی نداند چگونه در موقع لزوم به طور جدی حقیقت را بپیچاند نمی‌تواند یک کارآفرین شود.

شناخت به روایت مجید سیف‏ العلمایی

گاهی، بعضی از ما برای این‏که به سؤالی نیندیشیم و از شر پاسخ بدان خِلاص شویم، دست به ‏کاری می‌زنیم، و آن این‏که صورت مسئله را پاک می‏کنیم، تا به گمان و تصوّر خودمان راحت و آسوده خاطر شویم. اما بدانیم که همیشه واقعیت غیر از این است. و مطمئن باشیم که با نادیده گرفتن سؤال، مسئله از بین نمی‏رود. ضمناً سؤال‏های ناقص، پاسخ‏های ناقص دارند. پرسش‏های غلط جواب‏های غلط دارند. سؤال را بهتر است پالایش کنیم. پرسش‏های صحیح نصفِ جواب است. و بدانیم که فهم، ادراک، شعور، دریافت و… هم گام به گام و مرحله به مرحله و تدریجی حاصل می‌‏شود.